Aktualności

O nas

Wycieczki szkolne

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Kursy turystyczne

Kursy Zawodowe Szkolenia BHP

RODO

Kontakt
Uczymy z pasją
Kurs pilotów wycieczek
Kurs wychowawców kolonii
Kurs kierowników kolonii
Praca
Kurs pilotów wycieczek
                                         W  2018 roku nie planujemy organizacji kursu pilotów wycieczek             
                         
                 
                         Kurs organizujemy raz w roku, zawsze na jesień.


 
Kurs organizujemy raz w roku.
Pomimo ustawy o deregulacji zawodu pilota wycieczek , nie wyobrażamy sobie , aby ,,każdy '' mógł pełnić obowiązki pilota wycieczek bez teoretycznego i praktycznego przygotowania. Szkolimy  tak , aby w przyszłości móc Państwa zatrudnić w naszym biurze Podróży Oświata Travel.
Serdecznie zapraszamy miłośników podróży i turystyki do udziału w kursie.


Poniżej znajdą Państwo informacje o nowych zasadach prowadzenia kursu.


Program kursu pilotów wycieczek

1.     Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie – 3 godziny
                - Podstawowe definicje i określenia według terminologii Światowej Organizacji Turystyki. 
- Formy turystyki ,rynek turystyczny, pojęcie produktu turystycznego.
             - Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna, rządowa i samorządowa
oraz branżowa, organizacje turystyczne „it”, przedsiębiorstwa turystyczne.

2.     Obsługa ruchu turystycznego – 13 godzin

- Zasady programowania imprez turystycznych.
- Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami.
- Zasady odpraw pilotów grup turystycznych,
dokumentacja imprez przyjazdowych i wyjazdowych.
- Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych.
        - Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej,
szkolnej, pielgrzymkowej
- Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe
- Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy.
- Rodzaje i specyfika transportu turystycznego.
- Warunki uczestnictwa i rezygnacji.

- Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów.
- Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych.

 

3.     Warsztat pracy pilota wycieczek – 10 godzin

- Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie, nawigacja GPS.
- Metodyka przygotowania tras imprez turystycznych i ich opisu,
warsztat krajoznawczy pilota,

- Dostępność komunikacyjna Polski

- System informacji turystycznej

4.     Historia kultury i sztuki .
Interpretacja dziecictwa kulturowego w pracy pilota 
– 5 godzin          

- Formy i metody interpretacji . Zabytki i atrakcje turystyczne w trakcie realizacji
programu imprezy turystycznej.

5.     Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne – 7 godzin

- Prawa i obowiązki pilota wycieczek.
- Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
- Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawnych.
- Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek
- Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania
umów o podróż  z turystami.
- Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe.
- Opieka konsularna.
- Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów.

- Protokoły szkód.

6.     Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, higiena w turystyce – 2 godziny

- Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych.
- Podstawowe zasady ochrony zdrowia, pierwsza pomoc.
- Skład podstawowej apteczki.

7.     Pilot a grupa – 10 godzin

- Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą.
- Procesy grupowe i techniki negocjacji.
- Cechy psychofizyczne pilota wycieczek.
- Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu.

- Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja.
- Zasady sporządzania protokołu zdarzeń - przykłady.
- Emisja głosu – warsztaty, praca z mikrofonem

- Elementy savoir - vivre'u i protokołu w biznesie

8.     Zajęcia praktyczne – 3 dni wycieczek

      - Wycieczka  po Opolu

   
-   Wycieczka  dwudniowa do Pragi ( w cenie nocleg w hotelu*** , śniadanie  oraz ubezpieczenie turystyczne NNW+KL).

           
Razem kurs obejmuje : 50 godzin  wykładów/ćwiczeń +  3 dni wycieczki
Zajęcie teoretyczne i ćwiczenia odbywają się w godzinach lekcyjnych trwających          45 minut.


Cena kursu obejmuje:
- 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
- dwie   wycieczki szkoleniowe w ramach kursu
- podręcznik  i materiały szkoleniowe do kursu.


Opłata za kurs wynosi 550 zł Studenci i Uczniowie
oraz 600 zł pozostałe Osoby

Istnieje możliwość opłaty za kurs w dowolnych ratach.
Przy zgłoszeniu na kurs wymaga jest opłata w kwocie 100 zł.(odliczona od ceny kursu)


Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia                      o ukończeniu kurs na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz Certyfikatu Kompetencji Pilota Wycieczek .Wymogi stawiane uczestnikom kursu:
- ukończone 18 lat i ukończona szkoła średnia
- niekaralność


Warunkiem ukończenia kursu jest:

- obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych
( absencja nie może przekroczyć 10% ilości godzin)
- udział w wycieczkach szkoleniowych
- zdany egzamin wewnętrzny na koniec kursu(egzamin ustny).
Po ukończonym kursie istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego komepetencje pilota wycieczek organizowanego przez Polską Izbę Turystyki

www.certyfikacja.pit.org.pl.


 
 W celu zgłoszenia na kurs lub pytań proszę wypełnić formularz poniżej.

Zapytanie o kurs pilotów wycieczek zapytanie lub zgłoszenie na kurs
Imię
Nazwisko
E-mail  *
Telefon kontaktowy  *
Treść wiadomości  *
Administratorem Państwa danych osobowych jest Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel w Opolu , ul. Ozimska 48 , lokal 6 , 45-368 Opole , posługująca się nadanym nr NIP 7542553839, REGON 278303647  *
* [[Modules/Feedback/Form_:_reqFields]]

 

 

 

 

 

 

 

 
Oświata Ośrodek Szkoleniowy,ul. Ozimska 48, I piętro,pokój 6, 45-368 Opole, tel: 77 442 51 51