Aktualności

O nas

Wycieczki szkolne

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Kursy turystyczne

Kursy Zawodowe Szkolenia BHP

RODO

Kontakt
Uczymy z pasją
Szkolenia BHP
BHP dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
Obligatoryjne kursy
Kurs pierwszej pomocy
Kurs opiekun osób starszych i chorych
Kurs Mały Ratowniczek
Kurs jak założyć własną działalność gospodarczą
Kurs florystyczny
Kurs florystyczny o tematyce ślubnej
Kurs florystyczny o tematyce wielkanocnej
Kurs florystyczny tematyce Adwentu i Bożego Narodzenia
Obligatoryjne kursy
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób odpowiedzialnych za udzielania pierwszej pomocy  w zakładach pracy zgodnie z  Kodeksem Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.) - ustawa z 21 listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.),
Rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

  
 
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej organizujemy zgodnie z wytycznymi, schematami Europejskiej Rady Resuscytacji.
.
 
Nasi wykładowcy są pracownikami zawodowych służb ratowniczych ( pogotowia ratunkowego), a także Medycznych Wyższych Szkół Zawodowych, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Prowadzimy kursy dla firm, zakładów pracy, szkół, ośrodków szkolenia kierowców.

W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych) oraz umiejętności praktyczne (ćwiczenia na fantomach, żywych pozorantach, symulacje wypadków).
 
 
Ramowy program kursu:
1.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
2. Zatrzymanie czynności życiowych.
3. Zadławienie ciałem obcym.
4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
5. Rany i oparzenia - zaopatrywanie.
6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów.
7. Zestaw pierwszej pomocy.
8. Sposoby ewakuacji.
 
Razem: 10 godzin dydaktycznych.

Obligatoryjne szkolenia z pierwszej pomocy zapytanie lub zgłoszenie na kurs
Imię
Nazwisko
E-mail  *
Telefon  *
Treść zapytania
Administratorem Państwa danych osobowych jest Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel w Opolu , ul. Ozimska 48 , lokal 6 , 45-368 Opole , posługująca się nadanym nr NIP 7542553839, REGON 278303647  *
* [[Modules/Feedback/Form_:_reqFields]] Oświata Ośrodek Szkoleniowy,ul. Ozimska 48, I piętro,pokój 6, 45-368 Opole, tel: 77 442 51 51