Aktualności

O nas

Wycieczki szkolne

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Kursy turystyczne

Kursy Zawodowe Szkolenia BHP

RODO

Kontakt
Uczymy z pasją
Szkolenia BHP
BHP dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
Obligatoryjne kursy
Kurs pierwszej pomocy
Kurs opiekun osób starszych i chorych
Kurs Mały Ratowniczek
Kurs jak założyć własną działalność gospodarczą
Kurs florystyczny
Kurs florystyczny o tematyce ślubnej
Kurs florystyczny o tematyce wielkanocnej
Kurs florystyczny tematyce Adwentu i Bożego Narodzenia
Kurs opiekun osób starszych i chorych

Rozpoczęcie kursu :  STYCZEŃ 2019R
Dokładny termin podamy wkrótce


Liczba miejsc na kursie ograniczona - 10 miejsc


  Program kursu opiekuna osób starszch, chorych i niepełnosprawnych obejmuje 70 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w piątki , soboty i niedziele (2 weekendy). Istnieje możliwość opłaty za kurs w dwóch  ratach.
 
        W cenie kursu , uczestnicy otrzymują  zaświadczenia o ukończeniu  kursu  w języku angielskim i niemieckim.

Osoby  spoza województwa opolskiego mogą liczyć na naszą pomoc przy organizacji  noclegów na czas trwania kursu. Koszt noclegu w Opolu  to 25-35zł brutto/doba.
Na życzenie słuchaczy kursu wystawiamy indywidualne referencje z przebiegu zajęć praktycznych        


Celem kursu:
jest  uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług
w zakresie opieki nad osobami starszymi , chorymi i niepełnosprawnymi, podjęcia pracy                 w ośrodkach opiekuńczych w kraju i zagranic, prywatnych domach .


Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie                        z
 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opłata za kurs wynosi: 500 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach).

Liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona do 10 osób.
Zajęcia praktyczne w ramach kursu odbywają się  w Domu Pomocy Społecznej w Opolu.
Wymagania stawiane kandydatom:
-predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu
- przedział wiekowy 18 - 60 lat dla Pań , 18-55 lat Panowie
-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające predyspozycje do wykonywania zawodu.
- zmienny strój (  koszulka oraz cieńkie  spodnie, zmienne obuwie )

 
 Ramowy program kursu:

            1. Zajęcia organizacyjne 
             - poznanie placówki , wyposażenia , sprzętu
 - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż.
 - ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja , sterylizacja.                                  2 g/w
 
2. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym,
     sylwetka zawodowa opiekuna .                                                                 1g/w
 
3. Anatomia z fizjologią.                                                                                4g/w
 
4. Proces starzenia się organizmu człowieka .                                                 2g/w
 
5.Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby                 2g/w
 
6.Choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego , pomiar parametrów.         3g/w/1ćw
 
7. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.                                               3g/w.
 
8. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku .                                            1 g/w/24g ćw.
 
9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.             1g/w/1ćw
 
10.Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.                                                       3g/w/8g/ćw.
 
11.Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci.                                        1g/w.
 
12. Pierwsza pomoc w geriatrii                                                                     3g/w/7g/ćw.
 
13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii .                                                         2g/w.
 
14. Zasady żywienia ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych                      1g/w/1ćw
 
                                                                                            
Zajęcia teoretyczne: 28 godzin dydaktycznych  i praktyczne: 42 godziny dydaktyczne

Kopiowanie programu nauczania bez zgody właściciela Oświaty Ośrodka Szkoleniowego jest zabronione.
Razem: 70 godzin dydaktycznych
.


Kadra prowadząca zajęcia to wykładowcy  z wykształceniem medycznym( mgr pielęgniarstwa z prawem do wykonywania zawodu, nauczyciel akademicki na wydziale pięlęgniarstwa ) z wieloletnim doświadczeniem  w pracy dydaktyczej  , praktycy w zakresie opieki geriatrycznej.
 
W celu zgłoszenia na kurs prosimy wypełnić formularz znajdujący się poniżej.
.
Kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych zapytanie lub zgłoszenie na kurs
Imię  *
Nazwisko  *
E-mail  *
Telefon  *
Treśc zapytania  *
Administratorem Państwa danych osobowych jest Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel w Opolu , ul. Ozimska 48 , lokal 6 , 45-368 Opole , posługująca się nadanym nr NIP 7542553839, REGON 278303647  *
* [[Modules/Feedback/Form_:_reqFields]] 


 Oświata Ośrodek Szkoleniowy,ul. Ozimska 48, I piętro,pokój 6, 45-368 Opole, tel: 77 442 51 51